Lidé s různými zněvýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.

Proto jsme se rozhodli sociálně podnikat v Palominu, Pralinkárně s příběhem a Na ramínku. Nyní jsme lídrem  v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením!